Bestyrelsen (konstitueret den 25. maj 2018)

Formand

Ulla Kehlet Merrild

Næstformand

Jens Alling-Dam

Kasserer

Karsten Svendsen

Sekretær

Tage Gejl

U.P.

Kirsten Nørgård

Bestyrelsens valgperioder

Valgt for 2 år (i 2017):

Karsten Svendsen
Gunilsskov 27, Virklund
8600 Silkeborg
86847845 - 72100499
Kildebakken 20

Jens Alling-Dam
Hulvej 16
7830 Vinderup
20905838

Tage Gejl
Dalsvinget 16
8600 Silkeborg
23391177
Lerskrænten 47

Valgt for 2 år (i 2018) :

Kirsten Nørgård
Abildholtvej 7, Hogager
7500 Holstebro
61608052
Lerskrænten 65

Ulla Kehlet Merrild
Kviumvej 9
7560 Hjerm
97464688 - 25121070
Kildebakken 80

Suppleanter:

1.
Jens Bro
7600 Struer
Kildebakken 32

2.
Poul Anker Damtoft
Lerskrænten 31

Revisor og revisorsuppleant:

Revisor: Jørgen Jensen
Lerskrænten 32

Revisorsuppleant: Jytte Eriksen
Lerskrænten 18