Referat fra bestyrelsesmøde 1, den 19. marts 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde 2, den 2. maj 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde 3, den 2. maj 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde 4, den 4. oktober 2014.