Referat fra bestyrelsesmøde 1, den 15. april 2016.