Referat fra bestyrelsesmøde 1, den 21. april 2020.