Information


Lokalplaner


Lokalplaner for tidligere Vinderup kommune (nu Holstebro kommune) kan findes via kommunes hjemmeside. Holstebro Kommune lokalplaner

Se lokalplan 38 der gælder for Ejsingholm området. Lokalplan 38

Hjertestartere:

Ejsing har fået en hjertestarter af Nærbrand.
Den er ophængt på Lokal Brugsen ud mod Gl. Landevej
Se mere om hjertestarteren og hvordan den bruges: Hjertestarter i Ejsing

Ifølge Ejsing Camping's hjemmeside findes der også en hjertestarter på pladsen.
Men det må formodes at den kun er tilgængelig når Camping pladsen har åbent.


Ejsing Fodboldgolf.


Øst for Lerskrænten er der i 2010 etableret Ejsing Fodboldgolf.

Sommerhusejerne (og andre) kan tegne sæsonmedlemsskab. Se mere på hjemmesiden nedenfor

Se hjemmeside ved at klikke på Ejsing Fodboldgolf
Vejvedligeholdelse

Grundejerforeningen har udliciteret vejvedligehold til NCC. De kommer og ordner stamvejen, når de er på andre opgaver i området.
Det er derfor ikke med jævne intervaller de kommer.
Men, hvis du oplever at vejene ikke er i orden, så kontakt venligst bestyrelsen. Du kan gøre det via Forslagskassen.


Infotavle og flsakecontainer

Der findes en infotavle på pladsen ved den nord-østligste stikvej på Kildebakken.

Her vil grundejerforeningen opslå information i lighed med hjemmesiden. Opslagstavlen må bruges af alle, når informationen er til alle.


Glascontainer

Vi har opsat en container til glas o.lign. på pladsen ved infotavlen.


Affaldshåndtering

Affald håndteres af NVR Affald.

Klik ind på hjemmesiden og hold dig opdateret.
F.eks. butikkernes åbningstider

Seværdigheder i området

o.m.a ............

Hvis du/I har emner til denne infomationsside, så send en mail til bestyrelsen herom.
Så vil det komme på denne informationsside.