Kontingent


Kontingentet fastlægges på den ordinære generalforsamling, og gælder for det efterfølgende år.
Kontingentet er på kr. 500,- årligt.
Det har ligget på det niveau siden grundejerforeningen blev stiftet.
Kontingentet opkræves af Holstebro Kommune, sammen med ejendomsskatterne, og udbetales herefter til foreningens bankkonto.