Generalforsamling 2019, lørdag den 13. april 2019, kl. 09.30, på Hotel Vinderup

Referat fra generalforsamlingen den 13. april 2019

Se indbydelsen og regnskabet: Klik her
Indbydelsen er udsendt den 14. marts 2019 på e-mail, til de grundejere der er registreret i grundejerfortegnelsen.


Se nyt punkt i menuen, Hjertestarter
Vi holder hjertestarterkursus den 29. maj 2019. Klik på Hjertestarter i menuen til venstre.


Der er kommet gelænder på den nederste trappe, ned mod fjorden. Tak for hjælpen til Martin Merrild.


Generalforsamling 2018, den 25. maj 2018, kl. 19.00, på Hotel Vinderup

Referat fra generalforsamlingen den 25. maj 2018

Indkaldelsen udsendes på mail snarest, og ophænges også på informationstavlen ved flaskecontainer.
Der udsendes kun mail til de grundejere der har registreret sig på grundejerfortegnelsen.

Se indkaldelsen her:
Indkaldelse til generalforsamling 2018
Regnskab for 2017
Kontofordeling for 2017


Aabne Vidder på Facebook


Generalforsamling 2017, den 5. maj 2017 på Restaurant Handbjerg Marina

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2017

Se indkaldelsen her:
Indkaldelse til generalforsamling 2017
Regnskab for 2016
Generalforsamlingen holdes i år på Restaurant Handbjerg Marina. Se indkaldelsen.

Informationsmøde med Kystinspektoratet og Holstebro Kommune inden generalforsamlingen
Kl. 16, inden generalforsamlingen, holder vi et informationsmøde, hvor Kystinspektoratet og Holstebro Kommune kommer og fortæller om kystsikring ved fjorden.
De seneste års stærke blæst og høj vandstand har ædt af skrænterne langs fjorden. Der er ikke nogen umiddelbar fare for sommerhusene, men forholdene for strandgæsterne og andre er blevet forringet.
Vi vil gerne være med til at rette op på dette, hvis det er muligt.
Vi har derfor lavet aftale med Kystinspektoratet og Holstebro Kommune om et informationsmøde, hvor de fortæller om de muligheder der er for at lave kystsikring, og muligheder for støtte hertil.
Alle er meget velkomne til dette møde, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Mødet starter kl. 16.00, og det forventes at tage en times tid.
Efter mødet indbyder Grundejerforeningen mødedeltagerne til en beskeden middag i Restauranten, inden generalforsamlingen.
Tilmelding til infomøde og til generalforsamlingen skal ske på 2 seperate mails (se indkaldelsen ovenfor).

Vi kan så drøfte på generalforsamlingen om vi vil igangsætte noget, og hvilken vej vi vil gå. Måske også noget om økonomien.


Nytårsbilleder 2017 (af Tage Gejl)

Her er nogle billeder fra 1. januar 2017. Som det kan ses, så har fjorden igen gnavet lidt i skrænten. Vi håber at trappen kan holde til vi får lavet noget ekstra kystsikring.
Generalforsamling 2016

Så er det snart tid for generalforsamling. Det er fredag den 29. april 2016, kl. 19:30 på Hotel Vinderup.
Indkaldelse udsendes den 1. april, på mail til de grundejere der er registretet i grundejerfortegnelsen (se i menuen til venstre), og ved opslag her og på opslagstavlen ved flaskecontainer.


Se indkaldelsen her: Indkaldelse til generalforsamling 2016 og regnskab for 2015


Vinter/forårsbilleder (af Tage Gejl)

Her er nogle billeder fra februar 2016. Som det kan ses, så har fjorden igen gnavet lidt i skrænten. Men, mon ikke den nok holder mindst 1.000 år endnu.
Forårsbilleder - april 2015 (af Tage Gejl)Referat fra generalforsamlingen den 2. maj 2014

Her kan du se Indkaldelse til generalforsamling 2014 og regnskab for 2013


December 2013 ved Ejsingholm. Stormen Bodil rammer Ejsingholm

Tage Gejl havde kamaeraet med til fjorden den 6. december 2013, mens Bodil stadig rasede...


Dagen efter (den 7. december) var der mere roligt, men .....


... hun har lavet ravage..Februar 2012 ved Ejsingholm

Det er lørdag den 4. februar, kulden har rigtig sat ind, og solen skinner.
Tage Gejl har været rundt med kameraet, men det er snart længe siden.


December 2011 ved Ejsingholm

Det er søndag den 17., og solen skinner.
Tage Gejl har været rundt med kameraet.


I efteråret blev der endelig etableret bump på stamvejene Kildebakken og Lerskrænten.
I hver side af vejen er hvert bump markeret med en træpæl med reflekser, og en kampesten for at trafikken ikke skal køre udenom.
Vi håber alle bliver tilfredse og farten i området også er blevet sænket lidt.Flaskecontainer

Der er opstillet en flaskecontainer på den første stikvej til højre på Kildebakken.
Ved den røde prik på nedenstående billede.Vi opfordrer til, at de bliver benyttet i stedet for affaldsspandende.
Vi vil også opfordre udlejerne til at informere lejerne om flaskecontaineren.


Grundejerfortegnelse

Du kan tilmelde dig grundejerfortegnelsen og blive en del af naboovervågningen.

Når du har lagt dine kontaktdata ind i grundejerfortegnelsen kan andre nemmere få fat i dig, hvis der er et eller andet de gerne vil fortælle dig

Det er frivilligt om du vil være med eller ej

Tilmelding og framelding klarer du selv via internettet og via mail.

Klik her for grundejerfortegnelsen

Badebro og trappe

Badebroen er nu opsat i 2009.
Nyd disse foreløbige billeder fra tidligere år.
Denne side er sidst opdateret den 25. april 2009